Adatvédelmi nyilatkozat Nyomtatás E-mail

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság honlapjának látogatásával Ön egyidejűleg tudomásul veszi, hogy információink igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.

A honlap böngészése során Ön egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik.

Ön a honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a honlap kezelője számára, és tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben Ön akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a honlap bizonyos részeihez.

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (továbbiakban MGYT) kijelenti, hogy a portál felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.

Az MGYT az Ön személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során az Ön által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag az MGYT olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek ez munkaköri kötelessége.

Az MGYT az Ön személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.

Az Önről összegyűjtött illetőleg az Öntől kapott adatokat a jogellenes, vagy a hálózatunkat illetve webhelyünk működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatjuk.

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.

Ön a továbbiakban tudomásul veszi, hogy a honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért az MGYT-t, illetve a honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

Az MGYT fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

Bár e honlap összeállításakor kellő gondossággal jártunk el, nem vállalunk felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a honlapon lévő, vagy a honlapon keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy mi közöljük vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat. A honlapon lévő információk, adatok közül semmit sem szabad tanácsként vagy ajánlásként kezelni, és a webhely nem szolgálhat semmilyen döntés vagy intézkedés alapjául.

Ön egyetért azzal, hogy a webhelyről vagy a honlapon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

A honlapon lévő gyógyszer-, ill. orvosi információk nem helyettesítik a tájékoztatással egybekötött gyógyszerész, vagy orvosi tanácsokat.

Az MGYT szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért az MGYT nem vállal felelősséget.

Szolgáltatásaink igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációra. Az ilyen oldalakon az MGYT a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, e-mail címet) kérhet. A regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az MGYT bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá. A regisztráció célja bizonyos információk, illetve dokumentumok kizárólag gyógyszerészek számára történő hozzáférhetősége, elérhetősége.

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes

- bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel,

- az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal,

- bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal,

- a jó erkölcs követelményeivel.

A felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes vagy egészségügyi adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből erdő kárért felelősséggel tartozik.

 
© 2020 MGYT IB
FVTECHBLOG0808
© 2007 MGYT Adatvédelem | Jognyilatkozat | Impresszum | Oldaltérkép
A honlap oldalain található gyógyszerrel kapcsolatos információk betegség eseten nem helyettesíthetik a szakember megkeresését.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót és kérdezze meg gyógyszerészét!